Meeskond

Maadlus.ee inimesed

Maadlus.ee toimetaja

Indrek Viska

My Voice: 56 458 688
My Words: indrek.viska@gmail.com
My Passion: www.maadlus.ee/forum
My Choice: www.maadlus.ee
My Position: Audentese Spordikeskus, Tondi 84
My FB: www.facebook.com/wrestling.ee

Kujunduslik ja tehniline teostus

Mikk Raudsepp

My Voice: 53 418 288
My Words: themikkraudsepp@gmail.com
My Passion: www.maadlus.ee/forum
My Choice: www.maadlus.ee
My Position: Audentese Spordikeskus, Tondi 84
My FB: www.facebook.com/wrestling.ee

Scroll To Top